Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1 Дана Політика конфіденційності (далі – «Політика») розроблена ТОВ «УКРДРУК.ЮА» (реєстраційний код: 37950179, адреса: 04050, Київ, вул. Юрія Іллєнка 18б, оф.45, далі – «Товариство» і / або «Адміністрація Інтернет-магазину») відповідно до чинного законодавства України в тому числі Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 № 2297-VI щодо користувачів Інтернет-магазину Ecobox.ua і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (далі – «Дані») користувачів Інтернет-магазину.

1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ip-адреса, дані про використовувані Користувачем пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), повідомлення (інформація, яка міститься в листуванні між Користувачами один з одним, а також в листуванні з Адміністрацією Інтернет-магазину), інша комунікаційна інформація, яка за бажанням Користувача, надається їм за допомогою реєстраційної форми та / або при заповненні свого Профілю на Порталі, написання повідомлення і / або відгуку, або інформація, отримана при усній комунікації користувачів і Адміністрації Інтернет-магазину.

1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними в тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, поширення, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та / або зміна, знеособлення і інші способи використання Даних Товариством.

1.4 Розпорядником Даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРДРУК.ЮА» (реєстраційний код: 37950179).

1.5 Користувач, здійснивши реєстрацію на Сайті, вносячи при цьому свої персональні дані і / або надаючи ці дані іншим шляхом, і / або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту Ecobox.ua і / або використовуючи будь-яку частину Сайту та / або, шляхом висловлення згоди – активувавши кнопку «зареєструватися» через форму сайту (чекбокс), висловлює свою згоду з положеннями цієї Політики і дає ТОВ «УКРДРУК.ЮА» а також третім особам, які надають ТОВ «УКРДРУК.ЮА» послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, здійснюють доставку, дозвіл на обробку своїх Даних.

1.6 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення їх на Порталі або повідомляючи через канали телефонного зв’язку і / або на електронну та / або поштову адресу Товариства, або Дані можуть надаватися з інших джерел (відповідно до п.3 цієї Політики) наприклад, відгуки користувачів (оцінки, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб, надана в ході направлення претензій, скарг та / або розгляду спорів, і / або інформація з загальнодоступних джерел в мережі Інтернет.

1.7 Користувач не має права використовувати сайт Ecobox.ua, якщо він не згоден з умовами цієї Політики.

1.8 Користувач визнає, що в разі його нехтування безпекою і захистом його Даних і даних по авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та Даним Користувача. Товариство не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

2. Які особисті дані можуть збиратися

2.1 Товариство може збирати такі Дані:
– ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, назва компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адресу розташування компанії, інші комунікаційні дані за бажанням Користувача;
– інформація про обліковий запис Користувача в тому числі номер телефону, адреса електронної пошти, логін і пароль, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування користувачів Інтернет-магазину, комунікації з Користувачами в тому числі, коли Користувач звертається в службу підтримки Інтернет-магазину;
– інформація, яку Користувачі надають Товариству при укладанні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Порталі та / або укладаючи договори на надання додаткових послуг на Порталі;
– інформація, необхідна для здійснення комунікацій між Користувачами Інтернет-магазину в тому числі для здійснення і підтвердження угод між продавцями і покупцями, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів;
– дані про використовувані Користувачем пристрої, інформація про веб-сайти Користувачів і / або їхні мобільні Дані (в разі, якщо Користувач використовує мобільний додаток) такі як: ip-адреса, дата і час, коли Користувач користується Порталом, інформація про програмне забезпечення, а також використовуваний інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
– дані, отримані в результаті проведення Товариством та / або третіми уповноваженими Товариством особами, різних опитувань, пов’язаних з поліпшенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана Товариством в результаті проведення маркетингових активностей;
– інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії тощо. звернення.

2.2 Товариство також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:
– файли Cookies (куки – невеликі фрагменти даних, які пересилаються на комп’ютер користувача при переході на веб-сторінку і / або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері користувача і / або в його мобільному пристрої);
– пікселі (pixels – цифрові зображення, елементи матриці дисплеїв, які формують зображення), що дозволяють відстежити як часто Користувач використовує веб-сторінку з метою визначення браузера Користувача і, надання сервісів, наприклад зберігання Даних в кошику між відвідинами; а також з метою усунення помилок роботи Інтернет-магазину, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.

3. Використання та цілі обробки Даних

3.1 Товариство використовує і здійснює обробку Даних, з метою:
– здійснення покладених на Товариство функцій, повноважень і обов’язків відповідно до чинного законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
– для ідентифікації клієнта як Користувача Інтернет-магазину, з метою зв’язку з Користувачами в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, на номер мобільного телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлення про акції та новини Ecobox.ua, а також інших порталів / сайтів, які знаходяться в розпорядженні і / або належать ТОВ “УКРДРУК.ЮА “, поліпшення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності користувачів, здійснення пошуку за ключовими словами, управління трафіком на Порталі, аналізу та прогнозування переваг, інтересів користувачів; проведення науково-дослідницької та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами Угоди, Правил розміщення інформації на Порталі, Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій, Правил розміщення оголошень.

3.2 Товариство не здійснює обробку Даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об’єднаннях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості користувачів, на основі яких можна встановити їхню особистість не обробляється.

3.3 Терміни обробки і зберігання Даних визначаються виходячи з цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених в договорах, укладених з Користувачами відповідно вимог чинного законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних

4.1 Розкриття Даних здійснюється при замовленні Користувачем товарів / послуг на Ecobox.ua продавцеві / постачальнику таких товарів/послуг, але тільки в обсязі, який необхідний для ідентифікації Користувача і його замовлення.

4.2 В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Інтернет-магазину і підвищення іміджу Інтернет-магазину, Товариство може розкривати статистику роботи сайтів користувачів, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка є комерційною таємницею.

4.3 На Порталі містяться посилання на інші веб-ресурси при переході Користувачами на які дія цієї Політики не поширюється.

4.4 Товариство здійснює обробку Даних на законній і справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:
– за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані;
– в тому випадку якщо, на думку ТОВ «УКРДРУК.ЮА», Користувач порушує умови цієї Політики і / або інших договорів і угод, укладених між ТОВ «УКРДРУК.ЮА» і Користувачем, а також положень Угоди, Правил розміщення інформації на Порталі , Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій, Правил розміщення оголошень.

4.5 Товариство залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України проводити обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайству на Порталі, врегулювання спірних ситуацій і з’ясування обставин, які можуть бути / стати причиною порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Товариством неправомірних дій користувачів Інтернет-магазину і / або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.

5. Як змінити / видалити Дані або відкликати згоду

5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити / видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати свою згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет або, відправивши повідомлення на електронну адресу: ecobox@ukrdruk.com.ua або поштову адресу: 04050, Київ, вул. Юрія Іллєнка 18б, оф.45 ТОВ «УКРДРУК.ЮА»

5.2 Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.

5.3 Функціонування деяких можливостей Ecobox.ua, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути припинена з моменту зміни / видалення Даних.

5.4 Товариство здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, зазначених в цій Політиці протягом усього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Порталом.

6. Захист Даних

6.1 Товариство, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного і / або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі зміни, видалення, надання, поширення, а також інших неправомірних дій.

6.2 Товариство на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

Додаткові умови

7.1 Товариство залишає за собою право змінити умови цієї Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена ​​редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://Ecobox.ua/uk/polityka-konfidenczijnosti. У разі, якщо Користувач не згоден зі змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Порталом.

7.2 ТОВ «УКРДРУК.ЮА» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

7.3 У випадку, якщо будь-яке положення цієї Політики включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить чинному законодавству України, або недійсним, це не вплине на інші положення, вони залишаються повністю в силі і продовжують діяти в повній силі і є дійсними , а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

7.4 Термінологія, яка використовується в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді, якщо не вказано інше.